<div align="center"> <h1>klub żeglarski</h1> <h3>Strona poswiecona zyciu klubu zeglarskiego.Regaty, wypoczynek na wodzie</h3> <p>hotele, jachty, żeglarstwo, regaty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://atos.wmid.amu.edu.pl/~d138518/szkuner" rel="nofollow">atos.wmid.amu.edu.pl/~d138518/szkuner</a></p> </div>